Witamy w Szczecińskim Informatorze Edukacyjnym. Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Przydatne informacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym działem, gdzie zgromadziliśmy bazę przydatnych informacji.

Wszyscy nauczyciele otrzymają wynagrodzenia za udział w ustnej części egzaminów maturalnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej, 27.08.2007



Wiceminister Edukacji Narodowej Sławomir Kłosowski zagwarantował, że wszyscy nauczyciele, którzy uczestniczyli w ustnych egzaminach maturalnych otrzymają należne z tego tytułu wynagrodzenia. Minister Kłosowski zaapelował do wojewodów, aby szybko występowali o stosowne środki do Ministerstwa Finansów, zaś do jednostek samorządu terytorialnego, aby przekazywały pieniądze nauczycielom bez jakiejkolwiek zwłoki.

Na konferencji prasowej 23 sierpnia 2007 r., Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pan Sławomir Kłosowski zapewnił, że MEN uczyni wszystko, aby pieniądze dotarły do nauczycieli jak najszybciej. „Dzisiaj, na naradzie z Kuratorami Oświaty, zwróciliśmy się bezpośrednio do nich o to, aby w rozmowach z wojewodami i samorządami wywierali pewną presję, aby te środki jak najszybciej trafiły do nauczycieli, którzy uczestniczyli w części ustnej egzaminu maturalnego” – stwierdził Minister Kłosowski.

Z informacji posiadanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że cztery województwa mają opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń za udział w części ustnej egzaminów maturalnych i zapowiedział, że Minister Edukacji Narodowej, Profesor Ryszard Legutko, niezwłocznie wystosuje pismo do wojewodów o podjęcie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do szybkiej wypłaty nauczycielom należnych wynagrodzeń.

Minister Kłosowski poinformował, że w ramach rezerwy celowej na wypłaty wynagrodzeń nauczycielom za udział w ustnych egzaminach maturalnych zagwarantowano ponad 12 mln zł.

Aby uniknąć na przyszłość podobnych sytuacji Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie dążyć do systemowego uregulowania tego problemu. Resort edukacji w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną rozważa m.in. możliwość włączenia środków na wynagrodzenia za ustną część egzaminu maturalnego do ogólnej subwencji oświatowej.

Wiceszef resortu edukacji podkreślił, że problem wypłaty wynagrodzeń nauczycielom za część ustną egzaminów maturalnych został dostrzeżony i uregulowany przez obecny rząd. Do 2005 r. praktykowano zasadę, zgodnie z którą nauczyciel uczestniczył w ustnych egzaminach maturalnych niejako w ramach pensum. W 2006 r. rząd podjął pierwszą próbę rozwiązania tego problemu, która jednak została zakwestionowana wyrokiem Sądu Najwyższego. Od bieżącego roku wypłata wynagrodzeń nauczycielom biorącym udział w ustnej części egzaminu maturalnego stanie się zasadą.

W konferencji uczestniczył także Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Pan Marek Legutko oraz Dyrektor Departamentu Ekonomicznego, Pani Grażyna Kida.


ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI
Ministerstwo Edukacji Narodowej


KOMENTARZE


Ten artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Jeśli chcesz dodać swój komentarz, skorzystaj z formularza ».
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2005-2022. Właścicielem serwisu jest Atrax Krzysztof Kołakowski.
Wykonanie portalu: Crazybeaver.net