Witamy w Szczecińskim Informatorze Edukacyjnym. Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Przydatne informacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym działem, gdzie zgromadziliśmy bazę przydatnych informacji.

Jaka jest wartość dodana twojego gimnazjum

Gazeta Wyborcza - Szczecin, 22.07.2009Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki gimnazjów liczone wg tzw. Edukacyjnej Wartości Dodanej. Najlepiej wypadły szkoły przy renomowanych szczecińskich liceach.

Jaka jest wartość dodana twojego gimnazjum
Chodzi o placówki mieszczące się przy XIII LO (Gimnazjum nr. 16), V LO (Gimnazjum nr. 46), IX LO (Gimnazjum nr 42). Dobrze wypadły także Gimnazjum Katolickie oraz Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Według CKE bardzo dobrze pracują ze swoimi uczniami nauczyciele z Gimnazjum w Brojcach, Gimnazjum przy Zespole Szkół w Kołbaczu czy Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu.

Duża część gimnazjów z naszego województwa utrzymuje przeciętny poziom. Słabo prezentują się Gimnazjum nr 30 w Zespole Szkół nr 9 w Szczecinie oraz Gimnazjum w Reczu.

Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) to zestaw technik statystycznych, pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Centralna Komisja Egzaminacyjna uznała, że jest ona w stanie więcej powiedzieć o danej szkole niż publikacja szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego.

Jak działa nowa metoda? Autorzy EWD postanowili zanalizować dwa wyniki. Pierwszy z nich to ten uzyskany przez uczniów podczas sprawdzianu w szkole podstawowej. Porównano go z wynikiem, jaki uczniowie uzyskali na egzaminie gimnazjalnym po trzech latach nauki w szkole. Pod lupę wzięto wyniki z trzech lat od 2006 do 2008. Osobno zanalizowano część humanistyczną i matematyczno-przyrodniczą.

Wykres, na którym widać pozycję szkoły, to dwie przecinające się osie współrzędnych. Pozioma pokazuje średni punktowy wynik danej szkoły w kończącym gimnazjum teście. Pionowa mierzy współczynnik EWD. Wynik EWD równy np. 5 pkt oznacza, że przeciętny uczeń tego gimnazjum otrzymał na egzaminie gimnazjalnym o 5 punktów więcej, niż by to wynikało z jego rezultatu na sprawdzianie po szkole podstawowej. Wynik minusowy sygnalizuje, że dostał on tych punktów odpowiednio mniej.

Uwzględnienie zarówno wyniku egzaminacyjnego gimnazjalistów, jak i wskaźnika EWD, pozwoliło autorom projektu na wyodrębnienie pięciu modelowych typów gimnazjów. Pierwszy z nich to "szkoły neutralne", których notuje się najwięcej. Są to gimnazja, które nie zepsuły, ani nie poprawiły wyników swoich uczniów. Drugi typ to tzw. "szkoły sukcesu" - gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania. Kolejna grupa to "szkoły wspierające", gdzie gimnazja mają co prawda nie najlepsze wyniki egzaminów, ale zanotowały poprawę w stosunku do wyników z podstawówki. Z kolei w szkołach "wymagających pomocy" wyniki egzaminu na koniec gimnazjum były jeszcze gorsze niż słabe osiągnięcia na koniec podstawówki. Ostatni typ wyróżnionych placówek to "szkoły niewykorzystanych możliwości". Ich wyniki gimnazjalne są niezłe, ale powinny być lepsze, patrząc na wyniki, jakie uczniowie uzyskali w szóstej klasie podstawówki.

Wyniki wszystkich gimnazjów są dostępne na stronie internetowej http://www.scholaris.pl/


fot.

Wykres przedstawiający poziom nauczania w Gimnazjum nr 16. Zielone kółko obrazuje miejsce G16 w stosunku do średniej krajowej

ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI
Gazeta Wyborcza - Szczecin


KOMENTARZE


Ten artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Jeśli chcesz dodać swój komentarz, skorzystaj z formularza ».
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2005-2022. Właścicielem serwisu jest Atrax Krzysztof Kołakowski.
Wykonanie portalu: Crazybeaver.net