Witamy w Szczecińskim Informatorze Edukacyjnym. Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Przydatne informacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym działem, gdzie zgromadziliśmy bazę przydatnych informacji.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Szczeciński Informator Edukacyjny, 26.10.2010W dniach 3-5 listopada 2010 r. Uniwersytet Szczeciński po raz pierwszy stanie się miejscem obrad Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, na którą przybędą Ich Magnificencje z blisko stu uczelni.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Znakomici przedstawiciele środowiska akademickiego podejmować będą na Uniwersytecie Szczecińskim decyzje mogące mieć znaczący wpływ na kształt polskiej nauki. 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) jest dobrowolnym zrzeszeniem rektorów polskich szkół wyższych mających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub uprawnienia równorzędne. Członkami KRASP są – obok uczelni publicznych – także akademickie uczelnie niepubliczne, a uczelnie nieakademickie (zawodowe) uprawnione do prowadzenia studiów magisterskich mogą ubiegać się o status uczelni stowarzyszonej. Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. KRASP jest głównym reprezentantem i ciałem opiniodawczym sektora szkolnictwa wyższego.

KRASP założony został w roku 1997, aktualnie zrzesza 107 członków i 5 członków stowarzyszonych reprezentujących prawie 1,3 miliona studentów, czyli ok. 70 proc.  populacji polskich żaków.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich stoi na straży tradycyjnych wartości akademickich, a w tym zasad etyki zawodowej, odpowiedzialności i konstytucyjnej zasady autonomii szkół wyższych, gwarantującej im prawo do określania własnego stanowiska we wszystkich sprawach, którymi zainteresowana jest społeczność akademicka. W szczególności, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, KRASP występuje do organów władzy publicznej w istotnych sprawach szkolnictwa wyższego, nauki i kultury oraz w żywotnych sprawach środowiska akademickiego oraz wyraża z własnej inicjatywy opinie i przedstawia wnioski w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.

Organy władzy publicznej mają natomiast obowiązek zasięgać opinii KRASP w sprawach zasad działania i kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego, systemu badań naukowych, kształcenia i pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, zarządzania uczelniami, kształcenia kadr i polityki naukowej oraz bazy materialnej szkół wyższych; projektu budżetu państwa w części dotyczącej szkolnictwa wyższego; projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, a także promocji nauki polskiej za granicą oraz rozwiązań w systemie oświaty mających znaczenie dla szkół wyższych.

 

Posiedzenie Prezydium KRASP

oraz

posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP na Uniwersytecie Szczecińskim

3-5 listopada 2010 r.

Porządek obrad Zgromadzenia będzie obejmował m.in. kwestie dotyczące wchodzącego w życie pakietu ustaw reformujących system nauki, nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki a także akredytacji środowiskowej. 

Zgromadzenie plenarne KRASP zaszczyci swoim wystąpieniem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka i Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

Więcej informacji o posiedzeniu KRASP na Uniwersytecie Szczecińskim oraz szczegółowy harmonogram obrad: www.us.szc.pl/krasp .

Marika Gołda, rzeczniczka US


ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI
Szczeciński Informator Edukacyjny


KOMENTARZE


Ten artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Jeśli chcesz dodać swój komentarz, skorzystaj z formularza ».
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2005-2022. Właścicielem serwisu jest Atrax Krzysztof Kołakowski.
Wykonanie portalu: Crazybeaver.net