Witamy w Szczecińskim Informatorze Edukacyjnym. Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Przydatne informacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym działem, gdzie zgromadziliśmy bazę przydatnych informacji.

Matury nie zdał co czwarty maturzysta

Gazeta Wyborcza, 30.06.2011Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne wyniki egzaminu maturalnego. Wypadł dużo gorzej niż w ubiegłym roku. Maturę zdało tylko 75,5 proc. uczniów. Szansę na poprawkę w sierpniu ma 17,5 proc. Są to osoby, które nie zdały jednego z obowiązkowych przedmiotów pisemnych. Pozostałe 7 proc. musi czekać do 2012 r.

Fatalna matematyka

Maturzyści w tym roku najbardziej obawiali się matematyki. W ubiegłym roku, po raz pierwszy od 25 lat była ona na maturze przedmiotem obowiązkowym i... okazała się łatwa. Zdało ją 87 proc. maturzystów, choć wyniki testów próbnych były dużo gorsze. Maturzyści przewidywali, że skoro w 2010 r. egzamin był prosty, to w 2011 r. na pewno będzie trudniejszy. Nie pomylili się. W tym roku matematyka wypadła dużo słabiej. Zdało ją tylko 79 proc. maturzystów. Przypomnijmy, że aby zaliczyć egzamin, trzeba było zdobyć przynajmniej 30 proc. punktów.

Polski jednak wypadł lepiej

Obawy budził również język polski. Maturzyści narzekali, że w większym stopniu niż w poprzednich latach musieli wykazać się znajomością lektur szkolnych. Część pytań uznali za zawiłe. Dodatkowo z równowagi wyprowadzić mogła niespójność w poleceniach dotyczących pracy z tekstem. W uwadze ogólnej znajdującej się na początku arkusza, gdzie zamieszczone są zasady rozwiązywania testu, znalazł się zapis: "W zadaniach zamkniętych wybierz tylko jedną z zaproponowanych odpowiedzi". Tymczasem w zadaniu piątym polecenie brzmi: "Poprawnym relacjom interpersonalnym sprzyjają różne zachowania i cechy rozmówców przedstawione w akapitach 4 i 6. Zaznacz wszystkie właściwe". Z kolei w zadaniu ósmym napisano: "Spośród zacytowanych poniżej zdań wybierz te dwa, dla których charakterystyczne są podane funkcje tekstu". Centralna Komisja Egzaminacyjna przyznała jednak w oficjalnym oświadczeniu, że wszelkie wątpliwości rozstrzygać będzie na korzyść maturzystów.

Wyniki matury z języka polskiego nie potwierdziły obaw maturzystów. Aż 96 proc. z nich ten egzamin zdało. To nawet lepiej niż w ubiegłym roku, kiedy egzamin z języka polskiego oblało 5 proc. zdających.

Kiedy poprawa?

W dokumencie CKE "Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010/2011" znajdują się następujące informacje:

"Ponowny egzamin maturalny (egzamin w terminie poprawkowym) jest przeprowadzany w sierpniu 2011 r., w terminie ustalonym przez dyrektora CKE.

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

- przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony

- nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej

- w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 7 lipca) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 18), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Absolwent przystępujący do części ustnej egzaminu z języka polskiego może wraz z oświadczeniem złożyć poprawioną bibliografię do tematu zadeklarowanego w deklaracji ostatecznej.

Dyrektor szkoły w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 11 lipca) przesyła do dyrektora OKE w formie elektronicznej określonej przez OKE informacje o osobach, które złożyły oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.

Ponowny egzamin (egzamin w terminie poprawkowym) w części ustnej jest przeprowadzany w macierzystej szkole zdającego (między 22 a 26 sierpnia), a w części pisemnej (23 sierpnia) - w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE. Informacje o miejscach przeprowadzenia egzaminu pisemnego ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej danej OKE w terminie do 10 sierpnia 2011 r. Informacje o harmonogramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje w szkole, w której przystąpił do egzaminu.


Zapoznaj się z pełną treścią dokumentu na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej .


ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI
Gazeta Wyborcza


KOMENTARZE


Ten artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Jeśli chcesz dodać swój komentarz, skorzystaj z formularza ».
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2005-2022. Właścicielem serwisu jest Atrax Krzysztof Kołakowski.
Wykonanie portalu: Crazybeaver.net