Witamy w Szczecińskim Informatorze Edukacyjnym. Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Przydatne informacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym działem, gdzie zgromadziliśmy bazę przydatnych informacji.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczecinie


Adres: Pokoju 48
71-739 Szczecin

Telefon: 91 442 17 64

E-mail: sosw4@home.pl

WWW:

Opinie: dodaj »

Ocena: 0 oceń »

0 gwiazdek - na podstawie ocen


Opis szkoły

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 4 jest jedyną na terenie powiatu szczecińskiego placówką z internatem dla dzieci upośledzonych umysłowych w stopniu lekkim.

Do placówki przyjmowane są dzieci na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. O doborze uczniów do zespołów klasowych decydują głównie ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Stosownie do wymogów programowych nauczania oraz potrzeb uczniów prowadzi się zajęcia zintegrowane i przedmiotowe.

Typowe trudności szkolne, z jakimi trafiają do nas uczniowie:

·        Trudności w nauce czytania, pisania, liczenia,

·        Problemy z samodzielnym odrabianiem lekcji,

·        Brak koncentracji uwagi, zaburzenia myślenia,

·        Zachowania nie mieszczące się w normach szkolnych (nadpobudliwość, brak akceptacji przez grupę, brak dojrzałości szkolnej),

·        Unikanie zajęć szkolnych. 

W placówce funkcjonuje:

·        Szkoła Podstawowa Specjalna

·        Gimnazjum Specjalne,

·        Grupy Wychowawcze.

Wychowankowie nie mieszkający w naszej placówce mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, czynnej w godzinach 12.00 – 16.00. Pozostali objęci są całodobową opieką. Pobyt w naszych grupach wychowawczych jest bezpłatny, opłacie podlega jedynie wyżywienie wychowanka.

 Ośrodek zapewnia uczniom i wychowankom optymalne warunki do nauki i życia. Nasi wychowankowie korzystają z  bardzo dobrze wyposażonych gabinetów szkolnych, grup internackich, świetlic, sali gimnastycznej, gabinetu korekcji wad postawy, gabinetu korekcji wad mowy, pracowni komputerowej, pracowni gotowania, gabinetu zajęć wyrównawczych, biblioteki.

W placówce funkcjonuje ponadto radiowęzeł, gazetka szkolna, a od tego roku pracownia wykorzystująca Biofeedback – urządzenie doskonalące zdrowie, pomagające pokonywać trudności w uczeniu się, wspierające przy intensywnej nauce i pracy oraz wspomagające leczenie zaburzeń i chorób psychosomatycznych.

 

Nasi wychowankowie rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności w kołach zainteresowań oraz sekcjach.

***********************************************************************************************************

Absolwenci naszego Ośrodka mogą kontynuować naukę w Specjalnych Szkołach Zawodowych, zdobywając wybrany zawód (najczęściej: stolarz, tapicer, sprzedawca, krawiec, malarz – tapeciarz). Zdarza się również tak, iż niektórzy z nich kontynuują naukę
w masowych szkołach zawodowych. Jest to o tyle ważne, że uświadamia nam, iż orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest wyrokiem na całe życie.
 
***********************************************************************************************************
 
Nasza placówka na codzień współpracuje z:

·        Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi,

·        Domami Dziecka

·        Ośrodkami Pomocy Społecznej

·        Sądem, Policją, Strażą Miejską

·        Ośrodkami Kultury (Miejski Ośrodek Kultury w Policach, Pałac Młodzieży w Szczecinie)

·        CDiDN

·        Urzędem Miasta i Kuratorium w Szczecinie, jako placówkami sprawującymi nadzór pedagogiczny nad naszym Ośrodkiem

·        Innymi placówkami kształcenia specjalnego z naszego województwa.

 
Przystąpiliśmy także do Programu „Bezpieczne Miasto – Bezpieczne Podwórko – Bezpieczna Szkoła” – aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa wśród naszych wychowanków. Program ten jest elementem ministerialnego programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

Opinie o szkole

Jeszcze nikt nie dodał opinii o tej szkole. Jeśli chcesz dodać swoją opinię, skorzystaj z formularza »

Jeśli chcesz zmodyfikować dane szkoły, dodać opis, zdjęcia lub umieścić w naszej bazie nową szkołę, skontaktuj się z nami.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2005-2022. Właścicielem serwisu jest Atrax Krzysztof Kołakowski.
Wykonanie portalu: Crazybeaver.net