Witamy w Szczecińskim Informatorze Edukacyjnym. Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Przydatne informacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym działem, gdzie zgromadziliśmy bazę przydatnych informacji.

Przedszkole Publiczne nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie


Adres: Szpitalna 15
70-116 Szczecin

Telefon: 91 482 11 51

E-mail: nieslysz@poczta.onet.pl

WWW:

Opinie: dodaj »

Ocena: 0 oceń »

0 gwiazdek - na podstawie ocen


Opis szkoły


Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. H.Ch. Andersena w Szczecinie to edukacja dla dziecka niesłyszącego od przedszkola do egzaminu dojrzałości. 


W Ośrodku istnieją następujące placówki: 


1.  Przedszkole Publiczne nr 6 


2. Szkoła Podstawowa nr 22


3. Gimnazjum nr 56


4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 18


5. II Uzupełniające Liceum OgólnokształcąceZ historii Ośrodka


Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Szczecinie im. Hansa Andersena jest najstarszą placówką szkolnictwa specjalnego na Pomo­rzu Zachodnim.


  


Pierwszego września 1953 roku - Zarządzeniem Ministra Oświaty Nr SO 4-7326/53 utworzono Państwowy Zakład Wychowawczy dla Dzieci Głuchych przy ulicy Jagiellońskiej 65a.


Organizatorami pla­cówki byli Kazimierz Taige i Jan Ogórek. Funkcję kierownika szkoły objął doświadczony pedagog - Kazimierz Taige. Jan Ogórek został dyrektorem Zakładu i pełnił obowiąz­ki kierownika internatu.


Placówka rozpoczę­ła działalność w budyn­ku, który nie był przystosowany do pełnienia funkcji szkoły. Dzieci uczyły się w małych klasach, miały do dyspozycji jedną świetlicę w internacie. Wychowankami Zakładu były dzieci głuche i niedosłyszące.


We wrześniu 1953 roku zgłosiło się 22 dzieci, dla których zorganizowano dwa oddziały. Pierwsi absolwenci opuścili szkołę w 1958 roku. Było ich piętnastu, pod­jęli naukę zawodu w Prze­myślu i we Wrocławiu. Grono pedagogiczne liczyło 15 osób. Większość na­uczycieli nie posiadała kwalifikacji do pracy z dziećmi głuchymi.


Nauczyciele stanowi­li aktywny zespół. Pracowali z drużynami harcerskimi, prowadzili SKO, pełnili wiele funkcji poza szkołą w PZG  i  ZNP. 


 


Pierwsza drużyna harcerska głuchych powstała w 1956 roku. Organizatorami byli -Andrzej Stecewicz i Benon Wasielewski. Długoletnią działalność w zakre­sie filatelistyki rozpoczął zastęp harcerski pod kierunkiem Józefa Grabarczyka.


 


Wszyscy nauczyciele i uczniowie z niecierpliwością czekali na nowy bu­dynek szkolny. W 1962 roku władze oświatowe wysunęły projekt budowy nowego Zakładu. Budowa obiektu trwała kilka lat. W tym okresie funkcję dyrektora Zakładu pełnił Karol Penar.


 


W styczniu 1972 roku wszyscy cieszyli się z nowego obiektu przy ulicy Szpitalnej 15. W dwóch budynkach połączonych łącznikami zlokalizowano szkołę i internat dla dzieci głuchych.


W 1978 roku obchodziliśmy 25-lecie placówki. W przygotowaniu uroczystości brali udział wszyscy nauczyciele pod kierunkiem dyrektor Teresy Motak. Program artystyczny przygotowali harcerze.


 W latach osiemdziesiątych nastąpiła zmiana nazwy placówki na Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych.


 


W 1993 roku odbyły się uroczystości 40-lecia Placówki i nadanie imienia Hansa Christiana Andersena. Realizacja zadań związanych z tymi uroczysto­ściami trwała 3 lata. Było to duże wyzwanie dla Dyrekcji Ośrodka, Rady Pedagogicznej i uczniów i rodziców. 


 


Obecnie dyrektorem Ośrodka jest Alicja Zyska. W placówce prze­bywa 85 wychowanków. W ramach Ośrodka działa; szkoła podstawowa, Gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, liceum uzupełniające i internat. Utworzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Uzupełniającego jest największym osiągnięciem ostatnich lat.


 


Koncepcja ponadpodstwowego kształcenia uczniów w naszej placówce istniała od dawna. Kolejni dyrektorzy czynili starania jej urzeczywistnienia.


 


W 1998 roku dzięki działaniom Dyrekcji Ośrodka i przy aktywnym popar­ciu Rady Pedagogicznej udało się zrealizować oczekiwania uczniów i rodziców. Kształcenie zawodowe odbywa się w Szczecinie.


Pracą szkół kieruje wicedyrektor Ośrodka Renata Karbownik. Do dyspozycji uczniów jest 11 sal lekcyjnych biblioteka z czytelnią, sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej, 6 pracowni przedmiotowych, 2 pracownie kom­puterowe, 2 gabinety logopedyczne.


 


W internacie mieszka 65 wychowanków, zorganizowano dla nich 7 grup wychowawczych, każda grupa posiada swoją świetlicę. Wycho­wankowie mieszkają w cztero­osobowych pokojach. Wszyscy są objęci opieką lekarską. Pracą internatu kieruje Małgorzata Klaus.


Młodzież internatu korzysta z pracowni komputerowej, boiska


sportowego, sali gimnastycznej, basenu, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i innych formach organizowanych przez wychowawców i Samorząd Wychowanków, którym opiekuje się Małgorzata Ślęczka.


Opinie o szkole

Jeszcze nikt nie dodał opinii o tej szkole. Jeśli chcesz dodać swoją opinię, skorzystaj z formularza »

Jeśli chcesz zmodyfikować dane szkoły, dodać opis, zdjęcia lub umieścić w naszej bazie nową szkołę, skontaktuj się z nami.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2005-2022. Właścicielem serwisu jest Atrax Krzysztof Kołakowski.
Wykonanie portalu: Crazybeaver.net