Witamy w Szczecińskim Informatorze Edukacyjnym. Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Przydatne informacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym działem, gdzie zgromadziliśmy bazę przydatnych informacji.

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich w Zespole Szkół nr 13 w Szczecinie


Adres: Bałtycka 1a
70-880 Szczecin

Telefon: 91 464 75 16

E-mail: sp13@um.szczecin.pl

WWW:

Opinie: dodaj »

Ocena: 0 oceń »

0 gwiazdek - na podstawie ocen


Opis szkoły

Obecnie Wielgowo jest jedną z piękniejszych i spokojniejszych dzielnic Szczecina. Leży w odległości ok. 25 km od centrum miasta, wśród wspaniałych lasów Puszczy Goleniowskiej i Puszczy Bukowej. Leśne, żywiczne powietrze wpływa bardzo pozytywnie na stan zdrowotny zamieszkującej tu ludności.


W tak atrakcyjnej dzielnicy znajduje się właśnie nasza szkoła. Jej historia ściśle łączy się z losami pierwszych, powojennych osadników, którzy przybyli tu z okolic Lwowa (do 1952 roku stanowili oni ok. 90% mieszkańców osiedla). Uczniowie naszej szkoły to w dużej mierze ich potomkowie.


Zasiedlanie Wielgowa rozpoczęło się w 1946 roku, kiedy to przybyli pierwsi mieszkańcy, opuściwszy podlwowskie wioski: Zubrzę, oraz Rzęsną Polską. Prowadził ich proboszcz tych miejscowości ks. kanonik Mieczysław Bryczkowski. Żyją jeszcze bohaterowie tamtych pionierskich czasów. Doskonale pamiętają „kraj lat dziecinnych”. Niektórzy potrafią odtworzyć z pamięci wydarzenia związane z wojną polsko-ukraińską 1918 roku. Nasi uczniowie skwapliwie je wysłuchują i spisują, aby inni także mogli się z nimi zapoznać. Pani Katarzyna Jastrzębska, której wspomnienia spisała wnuczka, zapamiętała także wierszyk, ze swojej lwowskiej szkoły. A brzmiał on tak:


„Pośród wichrów i zamieci,
Pośród wichrów, świstu kul,
Bronią Lwowa polskie dzieci,
Znosząc rany, trud i ból.
I nie damy Lwowa ukraść
Choćby trupem przyszło paść.”


3 września 1946 roku był dniem rozpoczęcia działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły w miejscowości, która wówczas nosiła nazwę Wielichowo i należała do gminy Wołynin w powiecie gryfińskim. Naukę rozpoczęło 86 uczniów, pierwszą nauczycielką była Maria Chomińska, a obowiązki kierownika szkoły pełnił Edward Janusz. Na potrzeby szkoły zaadoptowano częściowo zniszczony w czasie wojny budynek mieszkalny przy ul. Wincentego Witosa 33. Mieściły się w nim 4 izby lekcyjne, kancelaria i pokój nauczycielski. W budynku nie było elektrycznego oświetlenia.


W 1948 roku zmieniono nazwę osiedla na Wielgowo, zmieniła się również jego przynależność administracyjna. Dofinansowano wówczas szkołę, dzięki czemu uruchomiono pracownię fizyczno-chemiczną i świetlicę. W 1951 roku doprowadzono bieżącą wodę i elektryczność.


Od 1 stycznia 1955 roku Wielgowo przyłączono terytorialnie do Szczecina. Wydział Oświaty Miejskiej Rady Narodowej, któremu szkoła podlegała, nadał jej numer 13. Wzrost liczby uczniów spowodował konieczność zwiększenia ilości izb lekcyjnych. W tym celu przystosowano drugi budynek mieszczący się przy ul. Bałtyckiej 16, a od 1956 roku budynek przy ul. Bałtyckiej 6. Wobec niewystarczającej bazy lokalowej na potrzeby środowiska, 2 sierpnia 1958 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły. 2 września 1959 roku, w obecności władz oświatowych i mieszkańców osiedla, otwarcia nowej szkoły dokonał Edward Dziedziak. Pełnił on funkcję kierownika, a później dyrektora szkoły przez 25 lat.


W nowym budynku mieściło się 11 sal lekcyjnych, pracownia fizyczno-chemiczna, dwie pracownie do zajęć praktyczno-technicznych, szatnia, biblioteka, gabinet lekarski, świetlica oraz dwa mieszkania. Oddanie do użytku nowej szkoły ożywiło także działalność zajęć pozalekcyjnych.


Dużym uznaniem w środowisku cieszyła się pani Halina Dziedziak (latach 1952-57 kierowniczka szkoły), autorka licznych artykułów drukowanych w ogólnopolskich czasopismach dydaktyczno-wychowawczych. Utworzyła ona i prowadziła przez wiele lat bibliotekę szkolną, dbając o wzbogacanie księgozbioru.


Od początku swego istnienia szkoła pełniła ważną rolę w środowisku. Inicjowała „Akcję Rodzin Zastępczych”, bezpłatne dożywianie, opiekę nad dziećmi zagrożonymi moralnie. Nauczyciele prowadzili liczne zajęcia dla dorosłych: kursy dla analfabetów, szkołę wieczorową dla pracujących, kursy dla rolników. Szkoła był również ważnym ośrodkiem kulturalnym. Dla mieszkańców Wielgowa organizowano koncerty, wystawiano sztuki teatralne.


Motto:


Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach:
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnieście gmach!
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść,
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży.
I wy winniście im cześć!


Adam Asnyk „Do młodych”


Takie motto pojawiło się w biuletynie informacyjnym, który został wydany z okazji 50-lecia naszej szkoły oraz nadania jej zaszczytnego imienia „Orląt Lwowskich”. Decydujący głos przy wyborze patrona miała społeczność Wielgowa, która zaproponowała Orlęta Lwowskie. A prace nad przyjęciem patronatu rozpoczęły się już w 1989 roku. Gorącą propagatorką tego imienia była pani Władysława Grzybowska, która zajęła się popularyzacją wiedzy o Orlętach wśród uczniów i okolicznej ludności. Nawiązała współpracę z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz uczestniczyła wraz z uczniami w nagraniu audycji radiowej pod tytułem „Leopolis semper fidelis”. Dziś każdy uczeń naszej szkoły zna historię dzieci broniących swego miasta w listopadzie 1918 roku.


Uroczystość związana z obchodami 50-lecia szkoły i nadania jej imienia, miała miejsce 30 listopada 1996 roku. Wzięło w niej udział wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się między innymi: ks. biskup Jan Gałecki, przedstawiciele kuratorium i Rady Miasta, członkowie TML i KP-W wraz z panem Wiktorem Drecherem – uczestnikiem walk o Lwów, była kadra kierownicza i nauczycielska naszej szkoły, dyrektorzy okolicznych placówek.


Wrażenia ważności tego wydarzenia stały się jeszcze głębsze, gdy w szkole pojawili się bardzo licznie mieszkańcy naszego osiedla – w większości osadnicy i repatrjanci spod Lwowa i ich potomkowie.


Nadal co roku, w listopadzie obchodzimy uroczyście Dzień Patrona, jako najważniejsze święto szkoły. Odbywają się spotkania z członkami TML i KP W, akademie, konkursy: literackie, plastyczne, wokalne i recytatorskie, wystawy pamiątek i prac dziecięcych np. drzew genealogicznych rodzin lwowskich. Słodki poczęstunek zapewnia nam szczecińska „Piekarnia Lwowska”.


Każdego roku 21 XI delegacja szkoły wraz z pocztem sztandarowym biorą udział w nabożeństwie w szczecińskiej bazylice w intencji Orląt Lwowskich. Nasi uczniowie i nauczyciele kilkakrotnie kwestowali na rzecz odbudowy cmentarza Orląt Lwowskich we Lwowie. Gościliśmy w naszej szkole również zespół muzyczny ze Lwowa. 20 XI 2001 r. odwiedzili nas uczniowie lwowskich szkół.


Pracujemy intensywnie, by Patron stał się bliski wszystkim uczniom. Od klas III do VI organizowane są konkursy o Patronie, młodsi chętnie śpiewają, tańczą i malują lwowskie pejzaże. Na lekcje zapraszani są członkowie TML i KP-W z prelekcjami historycznymi. Nasze montaże słowno – muzyczne uświetniają rocznice i uroczystości w TML i KP-W. W 1999 roku powstał w szkole Kącik Patrona, od którego zaczynamy zawsze pracę nad poznaniem historii Orląt Lwowskich. Prenumerujemy czasopismo „Semper Fidelis” i korespondujemy ze szkołami Orląt w Rzeszowie i Wrocławiu.


Nie udało nam się jeszcze odwiedzić Lwowa oraz Cmentarza Orląt, ale mamy nadzieję, że spełnią się w tej mierze nasze marzenia. Pragniemy też nawiązać współpracę ze szkołą polską we Lwowie.


Chcemy być bowiem „semper fidelis”.


Tak pokrótce można przedstawić historię naszej szkoły.

Opinie o szkole

Jeszcze nikt nie dodał opinii o tej szkole. Jeśli chcesz dodać swoją opinię, skorzystaj z formularza »

Jeśli chcesz zmodyfikować dane szkoły, dodać opis, zdjęcia lub umieścić w naszej bazie nową szkołę, skontaktuj się z nami.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2005-2022. Właścicielem serwisu jest Atrax Krzysztof Kołakowski.
Wykonanie portalu: Crazybeaver.net